Ziekteprofiel » Hyperthyreoïdie
 
Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.


Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Hyperthyreoïdie
Oorzaak Meestal goedaardige woekering van schildklierweefsel met als gevolg overproductie van schildklierhormoon. Daardoor opjagen van de stofwisseling.
Diersoort Kat
Categorie Endocrinologie (hormonale problemen)
Anamnese Vermageren. Slechte conditie. Vraatzucht. Dorst (pu/pd). Braken. Diarree. Onrust. Agressie.
Klinisch beeld Sterk vermagerd. Slechte conditie. Hoge bloeddruk.
DBV Scintigrafie
Laboratorium TT4, TSH, Calcium (postoperatief), hematologie (Thiamazol), nier- en leverwaarden.
Prognose Goed; mits geen complicaties (bijv. hart- of nierfalen) en goede follow up (therapietrouw, bloedcontroles e.d.).
Behandeling Radioactief Jodium. Chirurgie. Medicamenteus. Dieetvoeding.
Medicamenteus Thiamazol
Chirurgie Thyreoïdectomie (zie behandeling)
Complementair Geen complementaire behandeling mogelijk.
Follow up Postoperatief (o.a. TT4, Calcium). Na Radioactief Jodium therapie (o.a.TT4). Tijdens medicamenteuze behandeling (o.a. TT4, hematologie) en dieetvoeding (o.a. TT4): eerste 3 maanden elke 3 – 4 weken, vervolgens 3 maanden later, daarna elke 6 – 12 maanden.
Links http://www.vetined.nl/news/28/show
Medicijnprofielen Thiafeline
Felimazole
Felidale
Opmerkingen

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl.