Ziekteprofiel » Ziekte van Addison. Hypoadrenocorticisme
 
Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.


Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Ziekte van Addison. Hypoadrenocorticisme
Oorzaak Waarschijnlijk door een auto-immuun probleem. Eveneens als gevolg van te hoge dosis trilostane
Diersoort Hond
Categorie Endocrinologie (hormonale problemen)
Anamnese o.a. gebrek aan eetlust, gewichtsverlies (of wil niet aankomen), recidiverende buikpijn, soms pu/pd (veel plassen / drinken), braken en diarree; soms bloed bij braaksel en / of ontlasting (soms teerachtige ontlasting!). Symptomen kunnen steeds wisselen van heel mild tot (zeer) ernstig en uiteindelijk overgaan in een hypovolaemische shock
Klinisch beeld Zie anamnese. Vertraagde hartfrequentie (bradycardie), vochtverlies en bloeddrukdaling, hypoglycaemie, zwakte, depressie, trillen / beven, lethargie, acute collaps door (hypovolaemische) shock.
DBV echocardiografie / ECG Bloeddrukmeting (lage bloeddruk)
Laboratorium Bloed: hyperkalaemie, hyponatraemie en hypochloraemie. In een aantal gevallen is er sprake van uraemie. Er kan ook sprake zijn van hypoglycaemie, hypocholesterolaemie, hypercalcaemie en hypoalbuminaemie. Haematologie: Ht gering verlaagd, leuco’s gering verhoogd. Diagnose bevestigend: ACTH stimulatietest, uitvoering en interpretatie zie Links
Prognose Uitstekend, bij tijdige diagnostiek / behandeling. Anders slecht: dodelijke shock.
Behandeling Infuus (NaCl, evt. met dextrose), corticosteroïden
Medicamenteus In een acute / ernstige situatie (shock): i.v. infuus 0.9% NaCl (evtl. met dextrose) en corticosteroïden (dexamethason: 0.2 mg/kg). Onderhoudstherapie: Cortisonacetaat (0.5 mg/kg per os elke 12 uur) + Fludrocortisonacetaat (6.25 µg/kg per os elke 12 uur) + Keukenzout (0.05 gram/kg elke 12 uur)
Chirurgie n.v.t.
Complementair Geen complementaire behandeling nodig / mogelijk
Follow up Na stabilisering 1 x per 6 maanden controle. Controle van het gewicht (vermagerd: Addison, overgewicht: Cushing)
Links http://www.vetined.nl/news/45/show
Medicijnprofielen cortisonacetaat
fludrocortison
Opmerkingen Omdat Addison patiënten gevoelig blijven voor mentale en fysieke stress (zoals bij opwinding, operatie, diarree en bloedverlies), moet in geval van een (te verwachten) crisis de dosering cortisonacetaat (kortdurend) verdubbeld (1 mg/kg) worden.

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl.