Ziekteprofiel: Blauwalg vergiftiging. Blauwwier vergiftiging. Cyanobacteria vergiftiging

www.vetined.nl


Kunt u van een ziekte geen ziekteprofiel vinden? Mail de naam van de ziekte naar info@vetined.nl. Indien mogelijk mailen wij u de gewenste informatie.


Diagnose Blauwalg vergiftiging. Blauwwier vergiftiging. Cyanobacteria vergiftiging
Oorzaak Neurotoxine (zenuwvergift) anatoxine-a afkomstig van bacteriën (Cyanobacteria) die lijken op algen; op warme zomerdagen in stilstaand water (watertemp. 20-30 gr. C)
Diersoort Hond
Categorie Intoxicaties (vergiftigingen)
Anamnese Zie ‘Klinisch beeld’
Klinisch beeld Eerst misselijkheid, braken, diarree en zwakte. Vervolgens trillingen, schuimbekken, epileptiforme aanvallen, collaps, oppervlakkig ademhalen, stuiptrekkingen en verlammingen; in de meeste gevallen in korte tijd (binnen 1 uur na het zwemmen) gevolgd door de dood.
DBV N.v.t.
Laboratorium De diagnose wordt gesteld aan de hand van het ziektebeeld, historie (verdacht zwemwater) en onderzoek maaginhoud (specifiek gericht op anatoxine-a). Dodelijk verloop is meestal zo snel na de (fatale) zwempartij, dat pathologische bevindingen afwezig zijn of nonspecifiek.
Prognose In de meeste gevallen dodelijk verloop binnen 1 uur na het zwemmen. Natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid opgenomen toxines.
Behandeling Symptomatisch. Preventie door honden niet te laten zwemmen in verdacht water (meer informatie zie ‘Links’).
Medicamenteus Zie ‘Behandeling’
Chirurgie N.v.t
Complementair Geen complementaire behandeling mogelijk
Follow up Vaak dodelijke afloop. Indien geen dodelijke afloop per geval beoordelen
Links http://www.waterschappen.nl
http://www.zwemwater.nl
Medicijnprofielen
Opmerkingen


Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl.