Ziekteprofiel » Exocriene Pancreas Insufficiëntie. EPI
 
Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.


Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Exocriene Pancreas Insufficiëntie. EPI
Oorzaak Gebrek aan verteringsenzymen door atrofie (verlies) van klierweefsel (oorzaak onbekend, auto-immuun ziekte, erfelijke afwijking) of chronische pancreatitis (alvleesklierontsteking)
Diersoort Hond
Categorie Gastro-enterologie (maagdarm problemen)
Anamnese Slappe, pasteuze (koeienflats), volumineuze en stinkende faeces. Faeces zijn dikwijls (zeker niet altijd) stopverfkleurig (geel) en bevatten soms onverteerde delen. Frequente defaecatie (vaker dan 3 x daags). Faeces eten, pica (vreemde zaken eten), winderigheid en ‘op afstand’ hoorbare darmgeluiden. Zelden braken. Gewichtsverlies (vet en spieren), ondanks normale of toegenomen eetlust. Matige vachtconditie.
Klinisch beeld Zie 'Anamnese'
DBV N.v.t.
Laboratorium Klinisch beeld + serum cTLI bepalend voor diagnose (nuchter > 8 uur). Interpretatie: < 2.5 µg/L: EPI; 2.5 – 5.7 µg/L: borderline (test herhalen na 1-2 maanden); > 5.7 µg/L: geen EPI. Te hoog cobalamine (> 80% van de gevallen) en te laag foliumzuur. Soms verhoging van AF, ALT en AST. Hyperglycaemie (complicatie diabetes mellitus). Verder geen bijzonderheden bij bloedonderzoek.
Prognose Na stabilisatie in vrijwel alle gevallen gunstig, respons op enzymtherapie op de lange termijn is goed. In vrijwel alle gevallen levenslange behandeling nodig. Norma(a)l(e) leven(sverwachting).
Behandeling Supplementair, medicamenteus
Medicamenteus Supplement pancreasenzymen (in poedervorm), cyanocobalamine (indien tekort; humaan middel), antibiotica (indien dysbacteriose niet oplosbaar is met pre- / probiotica), antacida (bij hoge maag-pH)
Chirurgie N.v.t.
Complementair Gehakt van rauwe pancreas van rund, schaap, varken of wild. Advies: 30 gr / 10 kg LG of 30% van de totale voeding; zinvol bij allergie of aversie voor enzympoeder. Pre- en probiotica bij dysbacteriose.
Follow up Snel op gewicht of alle symptomen verdwijnen, maar gewicht neemt niet toe. Diarree stopt meestal in 2-7 dagen. Circa 20% van de patiënten reageert niet direct op enzymsupplementatie; dan controle op: cobalamine deficiëntie (!), dunne darm dysbacteriose, IBS, diabetes mellitus, te hoge maag pH, e.d.
Links http://www.vetined.nl/news/51/show
Medicijnprofielen Zymoral
Tryplase
Zitac
Cimetidine
Omeprazol
Zantac
Ranitidine
Opmerkingen In het geval van een erfelijke idiopathische EPI als gevolg van atrofie van functioneel pancreas klierweefsel wordt afgeraden om met klinische lijders te fokken.

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl.