Ziekteprofiel » Megaoesophagus
 
Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.


Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Megaoesophagus
Oorzaak Gedilateerde slokdarm met verminderde peristaltiek agv van een neuromusculaire (zenuw-spier) aandoening. Er zijn veel verschillende oorzaken! Congenitaal of verkregen, primair / idiopathisch (80%) of secundair, partieel of gegeneraliseerd.
Diersoort Hond
Categorie Gastro-enterologie (maagdarm problemen)
Anamnese Zie Klinisch beeld
Klinisch beeld Regurgitatie, rhinitis, aspiratiepneumonie. Vermagering tot cachexie; vaak toegenomen eetlust. Aspiratiepneumonie: benauwdheid, hoesten, rochelen, koorts, sloom / algemeen ziek zijn.
DBV Röntgenologie, natief of met contrast. NB: pas op voor aspiratie van bariumpap bij het toedienen van het contrast middel. Fluoroscopie (‘slikfilm’).
Laboratorium Aanvullend (laboratorium) onderzoek is in het bijzonder van belang voor het opsporen van een mogelijk onderliggende oorzaak. Myasthenia gravis (25-30% van de secundaire gevallen): verhoging serum antilichamen tegen acetylcholine receptoren (verworven myasthenia gravis) zijn bevestigend voor de diagnose. De test levert mogelijk een vals negatief resultaat op na recente cortisontoediening en heeft een lage sensitiviteit bij focale myasthenia gravis.
Prognose Congenitale vorm: verbetering van circa 20-50% tot de leeftijd van 1 jaar mogelijk. Verkregen vorm: gereserveerd; volledig herstel is zeldzaam, vaak (ernstige) complicaties. Gevolg van anaesthesie of oesophagitis herstel in 2-14 dagen
Behandeling Primaire vorm: medicamenteus, symptomatisch. Secundaire vorm: onderliggende oorzaak behandelen. NB: orale medicijnen kunnen minder effect hebben door regurgiteren / verblijf in de slokdarm. Frequent, kleine porties energierijke voeding toedienen / geven. De meest ‘werkbare’ consistentie – vast, vloeibaar of gemengd – verschilt per hond. De voeding wordt gegeven / toegediend terwijl de hond zich in verticale positie bevindt tot minstens 10-15 (tot 30) minuten na voedselopname. Zie Links voor Bailey Chair.
Medicamenteus Prokinetica. Antibiotica. Slijmvliesprotectors / zuurremmers (zie Opmerkingen). Bij myasthenia gravis: Pyridostygmine bromide (zie Opmerkingen), evt. i.c.m. corticosteroïden (niet bij aspiratiepneumonie). Zie meer info / doseringen Links.
Chirurgie Niet van toepassing. Met uitzondering van o.a. een persisterende rechter aortaboog als onderliggende oorzaak; tijdig ingrijpen is noodzakelijk ter voorkoming van teveel schade aan de musculatuur van de oesophaguswand.
Complementair Mogelijkheden geen of uiterst beperkt. Complementaire behandeling uitsluitend in overleg en onder begeleiding van een dierenarts.
Follow up Met regelmaat controle klinisch beeld, lichaamsgewicht en röntgen thorax. Bij een aspiratiepneumonie elke 1-2 weken controle; antibioticum kuur zolang als nodig (op geleide van röntgen thorax).
Links http://www.vetined.nl/news/60/show
https://docs.google.com/file/d/0B_U6gFo3SjVEV0VxN1dmcFJmbzg/edit
http://www.caninemegaesophagus.org/support.htm
Medicijnprofielen Emeprid
Metoclopramide
Vomend
Omeprazol
Floxadil
Enroxil
Enrofloxoral
Xeden
Baytril
Clavubactin
Clavudale
Noroclav
Synulox

Opmerkingen Slijmvliesprotectors: Sucralfaatsuspensie, 0,5-1 gram oraal elke 8 uur. Myasthenia gravis: Pyridostygmine bromide (humaan Mestinion®) 0.5-3 mg/kg, elke 8-12 uur per os; laag beginnen evt. icm corticosteroïden (niet bij aspiratiepneumonie).

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl.