Ziekteprofiel » (Idiopathic) Inflammatory Bowel Disease (IBD). Chronische diarree. Protein-Losing Enteropathy (PLE)
 
Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.


Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose (Idiopathic) Inflammatory Bowel Disease (IBD). Chronische diarree. Protein-Losing Enteropathy (PLE)
Oorzaak Oorzaak is (meestal) niet duidelijk. Interactie tussen erfelijke (ras)predispositie*, micromilieu van de darm (bacteriën, voeding), immuunsysteem en omgevingstriggers (bijv. stress).
Diersoort Hond
Categorie Gastro-enterologie (maagdarm problemen)
Anamnese Zie Klinisch beeld
Klinisch beeld Zie Link voor uitgebreide beschrijving. Dikke darm: Chronische (meestal) recidiverende diarree, vaak periodiek (!) optredend, faeces met of zonder slijm en/of vers bloed, behoud van eetlust, niet algemeen ziek. Dunne darm: Chronische diarree, (regelmatig) braken, vermindering of verlies van eetlust, geen of matig gewichtsverlies, lusteloosheid, algemeen ziek. Dunne darm (ernstig) / PLE): Chronische heftige diarree, braken, (ernstig) gewichtsverlies, ascites, dyspneu, perifeer oedeem, verdikking van de darmwand, vergroting van de mesenteriale lymfeklieren, algemeen ziek.
DBV Echo. Endoscopie
Laboratorium Faeces (parasieten Giardia / wormen). Bloed: i.h.b. albumine, cobalamine en foliumzuur; bij PLE ook te lage waardes voor Ca, Mg, K, Cl, cholesterol en Ht. Biopsie*: celinfiltraat (lymfocyten, plasmacellen, eosinofielen, neutrofielen en macrofagen); histologie (lymfangiectasie, lymfoom, afwijkende darmvilli, cryptabcessen e.d.)
Prognose Afhankelijk van de ernst van de ziekte. Goed: ‘diet-responsive IBD’. Matig tot slecht: hypoalbuminaemie (PLE), hypocobalaminaemie (< 200 ng/L), lymfangiectasie , lymfoom en cryptcysten / -abcessen
Behandeling Zie Link voor uitgebreide beschrijving. Dikke darm: Stap 1. Giardia, wormen. Stap 2. Dieet: extra vezel, probiotica. Stap 3. Antibiotica. Dunne darm (niet ernstig) Stap 1. Giardia, wormen, cobalamine / foliumzuur deficiëntie, andere oorzaken (bijv. EPI). Stap 2. Dieet: hypoallergeen dieet, probiotica. Stap 3. Antibiotica. Stap 4/5. Immunosuppressie. Dunne darm (ernstig) Stap 1, 2, 3 en 4 tegelijkertijd, evt. Stap 5.
Medicamenteus Giardia en wormen: fenbendazol 50 mg/kg per os gedurende 3-5 dagen. Bacteriën: tylosine 10-15 mg/kg per os elke 8 uur (a) of metronidazol 10 mg/kg elke 12 uur (a) gedurende 28 dagen. Immuunsuppressie: prednison 2 mg/kg per os elke 24 uur ged. 21 dagen, vervolgens gelijke periodes 1,5 mg/kg resp. 1 mg/kg en / of azathioprine 2 mg/kg per os elke 24 uur ged. 5 dagen, dan 2 mg/kg per os om de andere dag; cyclosporine 5 mg/kg per os elke 24 uur ged. 10 weken; daarna immunosuppressie afbouwen en daarna pas antibiotica stoppen. Zie Opmerkingen
Chirurgie Geen. Met uitzondering van specifieke indicaties.
Complementair Uitsluitend onder begeleiding van een dierenarts. Zie Links DGD (homeopathie) chronische diarree.
Follow up Afhankelijk van de ernst van de IBD en de reactie op behandeling
Links http://www.vetined.nl/news/62/show
Medicijnprofielen Panacur
Metrobac
Metrazol
Metronidazol
Prednoral
Prednisolon
Azathioprine
Atopica
Ciclosporine
Acetylsalicylzuur
Opmerkingen Nota bene: bij verdenking van slechte resorptie per os prednison parenteraal toedienen, bij ascites dexamethason i.p.v. prednison en evt. furosemide, bij risico op thrombo-embolie lage dosis aspirine 0,5 mg/kg elke 24 uur, extra dieetmaatregelen bij protein-losing enteropathy (PLE)

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl.