Ziekteprofiel » Perianaal Fistels
 
Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.


Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Perianaal Fistels
Oorzaak Onbekend. Vrijwel zeker een immuun gemedieerde fistelende ontsteking van de perianaalklieren in de huid rond de anus en/of een chronische fistelende ontsteking van de anaalzakjes.
Diersoort Hond
Categorie Interne ziektes
Anamnese De klachten zijn in het begin niet altijd even duidelijk en kunnen dus gemakkelijk door de eigenaar over het hoofd gezien worden. De klachten kunnen soms (bij nader inzien) al (veel) langer bestaan alvorens de hond voor onderzoek en behandeling wordt aangeboden. Veelvuldig likken aan de anus, stinkend muco-/seropurulent ontstekingsvocht, dyschezia (afwijkend defaecatie gedrag), tenesmus (herhaaldelijk krampachtige aandrang).
Klinisch beeld Zie Anamnese. Vaak uit de hond al pijn / raakt in paniek bij het optillen van de staart; voor adequate inspectie is sedatie vaak nodig. Typische fistelwond(en), variërend van 1 tot meerdere, links en rechts op 5 en 7 uur en/of rondom de anus. Bij de Duitse herder zou er (altijd) een link bestaan tussen perianaal fistels en een chronische colitis.
DBV N.v.t.
Laboratorium Biopsie: histologie (Dx: squameus celcarcinoom).
Prognose Bij de Duitse herder zeer gereserveerd. Bij andere rassen redelijk tot goed. Zie Follow-up.
Behandeling Allereerst medicamenteus dan, indien mogelijk / noodzakelijk, chirurgisch. Zie Chirurgie. 1. Immunosuppressiva a. Cyclosporine (micro-emulsie; Atopica®): 1,75 – 3 mg/kg per os, elke 12 uur ged. 16 weken. In veel gevallen treedt echter recidief op, dus moet Cyclosporine blijvend gegeven worden. Het middel is peperduur! Het middel wordt het beste geabsorbeerd als de hond nuchter is, maar wordt dan ook helaas slechter verdragen. b. Om de kosten van Cyclosporine te drukken (30-80%) wordt het in een lagere dosis, 1 mg/kg per os, elke 12 uur ged. 16 weken, gegeven in combinatie met Ketoconazol, 10 mg/kg per os, elke 24 uur, ook gedurende 16 weken c. Een andere veel goedkopere en minstens zo effectieve optie is: Prednison, 1 mg/kg per os, elke 24 uur ged. 4 weken, gevolgd door 0,5 mg/kg per os, elke 24 uur ged. 8 weken. d. Of Prednison, 1 mg/kg per os, elke 12 (!) uur ged. 2 weken, gevolgd door 0,5 mg/kg per os, elke 12 (!) uur ged. 14 weken in combinatie met Azathioprine (humaan Imuran®), 1-2 mg/kg per os, elke 24 uur ged. 16 weken. 2. Antibiotica Cephalexine 22 mg/kg per os, elke 8 uur ged. 6 weken of Sulfasalazine 1 gram ged. 6 weken (a). Saunders Handbook of Veterinary Drugs adviseert een dosering 10-30 mg per kilogram (!) per os, elke 8-12 uur. Per kilogram doseren is nauwkeuriger / veiliger. 3. Vreemd eiwit dieet (bijv. vis/aardappel, konijn/aardappel) 4. Lokaal Tacrolimus zalf (Protopic®) 0,10%; humane zalf, 30 of 60 gram. 5. Hygiëne
Medicamenteus Immunosuppressiva: prednison, cyclosporine, azathioprine
Chirurgie Bij (1) betrokkenheid van ontstoken anaalzakjes, (2) goed resultaat van medicamenteuze behandeling binnen 4-6 (max. 16) weken, in (3) de wetenschap dat veelal recidief optreedt, (4) blijvende medicamenteuze behandeling zeer kostbaar / onbetaalbaar is en/of onacceptabele bijwerkingen heeft, is chirurgische verwijdering van de anaalzakjes geïndiceerd direct nadat de ontstekingsprocessen genezen zijn op medicamenteuze behandeling. Bij Duitse herders is de reactie op medicamenteuze behandeling in veel gevallen teleurstellend en chirurgie weinig of niet succesvol; bij andere rassen is de reactie op medicamenteuze behandeling in veel gevallen goed en chirurgie dikwijls succesvol. Staartamputatie heeft geen zin; ten onrechte werd vroeger aangenomen, dat een brede staartaanzet predisponeerde voor perianaal fistels. Cryochirurgie (bevriezen), elektrochirurgie (branden) en laser hebben in veel gevallen nauwelijks of geen zin.
Complementair Geen complementaire behandeling mogelijk
Follow up Maandelijks, indien nodig onder sedatie. Ofschoon er een zeer duidelijke verbetering na 4-6 weken medicamenteuze behandeling kan / moet zijn, zijn er patiënten (i.h.b. Duitse herders) die 16 weken nodig hebben. Op basis van ervaringen bestaat de indruk, dat, in die gevallen de prognose, ook van een chirurgische behandeling over het algemeen slechter is.
Links http://www.vetined.nl/news/68/show
Medicijnprofielen Prednoral
Prednisolon
Atopica
Azathioprine
Opmerkingen

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl.