Ziekteprofiel » Cryptorchidie
 
Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.


Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Cryptorchidie
Oorzaak De oorzaak van cryptorchidie, het niet indalen in het scrotum (balzak) van een testikel, is niet bekend. Het is een erfelijke aandoening.
Diersoort Hond
Categorie Urogenitaal apparaat
Anamnese Zie Klinisch beeld
Klinisch beeld Hoewel het normaal is, dat beide testikels op de leeftijd van 8 weken (variatie 6-16 weken) of nog (veel) eerder (rond / kort na de geboorte) zijn ingedaald, kunnen nog niet ingedaalde testikels tot de leeftijd van 6-10 maanden alsnog volledig indalen
DBV Röntgen: abdomen en thorax (ivm evt. tumor metastasen). Echo: abdomen (wel of niet tumoreuze binnenbal). Met een echo is een abdominale testikel vaak lastig te zien, omdat deze, zeker bij een jonge hond, klein (atrofisch) is. Sowieso is een te kleine testikel echoscopisch lastig / niet te zien als deze in het lieskanaal zit. Het is te overwegen om vanaf de leeftijd van 4-6 jaar de niet ingedaalde (abdominale) testikel (half)jaarlijks echoscopisch te monitoren.
Laboratorium In het geval van een reu zonder scrotale tesikels en een onbekende historie, en het niet zeker is of er zich nog een niet ingedaalde testikel in buik of lieskanaal bevindt kunnen we testikelweefsel detecteren middels bloedonderzoek (GnRH stimulatietest)
Prognose Uitstekend. Ook de prognose van testikeltumoren is gewoonlijk zeer goed.
Behandeling Geen. Zie Links
Medicamenteus Pulsatilla pratensis D3 en Cimicifuga racemosa D3, 3 x daags 5 druppels (vloeibare vorm) verdund met water ingeven, gedurende 6 weken in de leeftijd van 3-6 maanden. Later heeft geen zin meer.
Chirurgie Cryptorchidie alleen is geen terechte indicatie voor preventieve castratie, zeker niet op de leeftijd van 5-6 maanden
Complementair Homeopathie: zie Medicamenteus
Follow up Met een bijzonder kleine kans op tumorontwikkeling kan een (half)jaarlijkse echocontrole van de buik, vanaf de leeftijd van 4-6 jaar worden overwogen.
Links http://www.vetined.nl/news/76/show
Medicijnprofielen MacSamuel Vruchtbaar 1
MacSamuel Vruchtbaar 2
Opmerkingen Lees vooral ook het volledige artikel: 'Cryptorchidie & Testikeltumoren bij de reu'. Zie Links.

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl.