Highlights
Nieuwsbrief 1 / 2012 - 12

Vetined logo

 

Nieuwsbrief December 2012 (1 / 2012-12)

 

Beste Lezer


De Vetined website is online: www.vetined.nl:

Veterinaire Internet Educatie voor dierenartsen, paraveterinairen en huisdierbezitters.

 

Op de website vind je:
 

Medicijnprofielen

Medicijnprofielen zijn een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen; ze bevatten de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Parate kennis op het scherm in de spreekkamer en achter de balie om cliënten goed te kunnen adviseren. Medicijnprofielen kunnen geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De medicijnprofielen zijn vervaardigd onder supervisie van collega Ton Kamphuis, dierenarts en oud-medewerker van Bureau Diergeneesmiddelen. Op dit moment zijn de medicijnprofielen van de producten van AST Farma en MSD Animal Health (Intervet) online. Per 1.1.2013 volgen de medicijnprofielen van de producten van Aesculaap, Alfasan, Bayer, Boehringer, Ceva, Dechra (Eurovet), Dopharma, Elanco Animal Health (Eli Lilly), Kombivet en Pfizer. Streven is om uiterlijk in april 2013 de medicijnprofielen van alle diergeneesmiddelen voor gezelschapsdieren op de Nederlandse markt online te hebben.


Ziekteprofielen en Laboratoriumprofielen

In de eerste helft van 2013 staan ook ziekteprofielen en laboratoriumprofielen op de planning.


Highlights

Highlights zijn korte en wat langere artikelen, samenvattingen, opinies, statements, korte filmpjes, nieuwtjes, tips, opfrissers, wegwijzers e.d. met  (indien relevant) links naar meer informatie. Of alleen-een-link. Vooral de highlights moeten een veterinaire databank gaan vullen, waar we straks ‘alles’ op het gebied van diergeneeskunde moeten kunnen vinden.


Cursussen

Cursussen worden aangeboden in verschillende vormen van e-learning, bijvoorbeeld: leerteksten, leertoetsen en power point presentaties met voice over (stem van de docent zelf). Een bijzondere cursusvorm is Visie Versa:

Visie Versa

Het is een vorm van intercollegiaal overleg via het internet, waarbij ernaar gestreefd wordt om zoveel mogelijk onderbouwde argumenten ‘vóór en tegen’ te verzamelen die dierenartsen en paraveterinairen kunnen gebruiken bij advisering van hun cliënten. De gehele Visie Versa bestaat uit: samenvatting op film van een ‘ronde tafel’ gesprek tussen vakmensen, het volledige transcript van het gesprek en een gesloten forumdiscussie. De eerste Visie Versa heeft als thema 'Rauwvlees versus Brok' en zal de eerste helft van januari 2013 via deVetined website beschikbaar zijn.

Leertoets 'Huisdierverzekeringen do's en dont's

Maak eens de leertoets ‘Huisdierverzekeringen do's en dont's’. De leertoets bestaat uit 50 multiple choice vragen en - als toegevoegde didactische waarde - een (uitgebreide) feedback als afsluiting van elk(e) toetsvraag / antwoord. Meerdere keren spelenderwijs leren voor alle medewerkers en stagiaires in de praktijk: hoe overtuig ik een cliënt van het nut van een huisdierverzekering en hoe kunnen wij er aan bijdragen, dat diergeneeskunde ook voor de huisdierverzekeraar betaalbaar blijft?


Veel leerplezier!

Wij wensen je / jullie en jouw / jullie huisdier(en) gezellige Kerstdagen en een gezellige Jaarwisseling, vruchtbare momenten van geluk en bezinning om het jaar 2013 met nieuwe energie en hoop in te gaan.


Atjo Westerhuis, dierenarts
Vetined coördinator

 

P.S. Als je in het vervolg liever geen nieuwsbrief meer van ons wilt ontvangen kun je op de link hieronder klikken:

Afmelden van nieuwsbrief